پسته کله قوچی

پسته کله قوچی معروفترین برند پسته صادراتی و تولیدی ایران است که دلیلش درشت بودن پسته نسبت به سایر ارقام پسته می باشد. پسته ای که در آجیل حاجی بابا ارائه می شود دست چین شده است به همین دلیل هم بزرگتر هستند هم اینکه دهن بسته نیستند.

پسته کله قوچی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.